Laatu syntyy asenteesta

Vaihtuva kuva

Hyvä leikkipaikka on turvallinen ja samalla haastava

Vaihtuva kuva

Tiedon valossa kompastut harvemmin

Vaihtuva kuva

Miksi?

Mitä hyötyä sinulle yritykseni tarjoamista palveluista voi olla? Miksi autan asiakkaitani juuri näillä palveluilla?

Moni on aidosti tai välillisesti kiinnostunut lasten ja nuorten turvallisuudesta. Aikuiset, joilla on lapsia tai jotka tekevät töitä lasten parissa tai heille palveluita tuottaen, pyrkivät periaatteessa siihen, että tietty perusturvallisuus olisi lasten arjessa läsnä. Useimmat aikuiset pyrkivät kuitenkin samaan aikaan pois liiallisesta turvallisuudesta lasten oppimista ja kehittymistä ajatellen.

Miten löytää sopiva tasapaino näiden tavoitteiden välillä? Miten suunnitella, rakentaa ja ylläpitää leikki- ja lähiliikuntapaikkoja niin, että vakavia onnettomuuksia ei sattuisi, mutta haasteita ja terveen pelon hetkiä olisi tarjolla sopivasti?

Oikea turvallisuus on mahdotonta määritellä niin, että kaikki olisivat siitä samaa mieltä. Lait, asetukset, standardit ja muut viranomaisohjeet ovat yksi näkökulma turvallisuuteen elävän elämän ja käytännön resurssien asettaen usein näille rajoitteita. Olen pohtinut, opiskellut, opettanut, tehnyt yhteistyötä ja kokenut käytännön kautta näitä kysymyksiä vuodesta 1997 ja olen mielestäni päässyt aika pitkälle. Osaan ja uskallan ottaa kantaa turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin niin, että asiakkaanikin siitä selvästi hyötyvät.


Viheralueet ja niiden kunnossapito on julkisten palveluiden hännänhuippua, mutta se nielee silti suunnattomasti resursseja. Ei lakisääteisenä palveluna siitä on helppo leikata tai höylätä, vaikka oleellisia säästöjä ei saavutettaisikaan. On siis tärkeää ja viheralan ammattiylpeyden kannalta oleellista miettiä, miten jokainen euro olisi viheralan ammattilaisten näkökulmasta parhaiten viihtyisyyttä tuottamassa.

Olen saanut eri kuntien toimeksiantoina mahdollisuuden arvioida viheralueiden kunnossapidon laatua ja siihen vaikuttaneita tekijöitä vuodesta 2006 lähtien. Elävässä elämässä näkee tehtyjen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoratkaisujen sekä materiaalivalintojen merkityksen työnjälkeen, työmotivaatioon ja kustannusten syntymiseen. Näky on monesti ollut lohduton.

Haluan tuoda kokemukseni ja näkemykseni viheralueiden koko elinkaareen usein kärsivän osapuolen eli kunnossapitäjän näkökulmasta niin, että maisemat näyttäisivät miellyttävämmältä.

Yhteistyöterveisin

Marko Eskolainen